Gebruiksvoorwaarden website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.gumax.nl.

Gebruik van de Gumax® website

Deze website is bestemd voor intern gebruik of voor het gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkel apparaat, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gumax® is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Informatie op de website

De informatie is met zorg samengesteld, maar kan fouten bevatten of verouderd raken. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Alle prijzen, waaronder de retailadviesprijzen, op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

Copyright / Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom op teksten, logo's en afbeeldingen op deze site liggen bij Gumax® en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Gumax® door derden worden gebruikt, gekopieerd of doorgezonden. Hetzelfde geldt voor de content welke verspreid kunnen worden via Youtube, Facebook en Instagram.